Musikgudstjänst 1 mars kl. 17.00

I stillhetens rymd – texter inspirerade av Dag Hammarskjölds bok Vägmärken
Västerkyrkans kör och instrumentalister medverkar
Marianne Molin, präst och Anette Larsson, kantor