Områdesgudstjänst på EFS-gården, Åsljunga 3 februari kl. 10.00

Christian Sturesson och Västerkyrkans kör medverkar.
Söndagsskola

Lunch serveras, anmälan görs på lista i Västerkyrkan senast 27/1.

Arr: EFS i Sydsverige, norra området