Onsdagsträffen 13 november kl. 14.00

”Intryck från arbete norr om Sverige”. Bengt Eliasson visar bilder från Nordnorge och berättar

Eftermiddagskaffe