Onsdagsträffen 16 oktober kl. 14.00

Från Buenos Aries till karnevalen i Rio

Anders Månsson berättar och visar bilder.
Eftermiddagskaffe