Onsdagsträffen 17 april kl. 14.00

”Jag längtar till Italien…”

Eva Lundberg berättar om Birger Sjöberg och hans författarskap.

Eftermiddagskaffe