Onsdagsträffen 17 oktober kl. 14.00

Glimtar från Mocambique och Sydafrika
Eva och Frans Nilsson berättar från sitt besök i Maputo.
Eftermiddagskaffe