Onsdagsträffen 18 mars kl. 14.00

Gammalt och nytt i Etiopien
Agneta och Stefan Svensson kommer med bilder och berättelser från en resa.
Eftermiddagskaffe