Onsdagsträffen 19 februari kl. 14.00

Pilgrimsvandring: Sarria till Santiago de Compostella. Karin Nilsson berättar och visar bilder.
Eftermiddagskaffe