Onsdagsträffen 19 september kl. 14.00

Väckelsens barnbarn
Vår nye präst Christian Sturesson berättar och sjunger
Eftermiddagskaffe