Onsdagsträffen 2 maj kl. 14.00

”Krigsbarn från Finland”
Tuula Thurén minns och berättar.
Eftermiddagskaffe