Onsdagsträffen 2 oktober kl. 14.00

Etiopien – ett land att älska

Krister Lindkvist visar bilder från en resa

Eftermiddagskaffe