Onsdagsträffen 20 mars kl. 14.00

Karin Mårtensson berättar om ”Solskenssångaren” Hultman.
Eftermiddagskaffe