Onsdagsträffen 23 januari kl. 14.00

”Året runt med kameran i naturen”

Inge Hallabro visar bilder. Eftermiddagskaffe