Onsdagsträffen 31 oktober kl. 14.00

Per Nilson berättar om Läckö slott, där han varit guide.
Eftermiddagskaffe