Onsdagsträffen 4 mars kl. 14.00

”När Gud stänger en dörr öppnar han alltid ett fönster” – Lillemor Larsson berättar och visar några av sina skulpturer
Eftermiddagskaffe