Onsdagsträffen 6 februari kl. 14.00

Per Inge Enochsson berättar och visar bilder från sin tid som pilot vid missionsflyget i Tanzania.
Eftermiddagskaffe