Onsdagsträffen 6 mars kl. 14.00

Maria Larsson: Hjälporganisationen Operation Smile.
Eftermiddagskaffe