Öppen kyrka 24 juni kl. 9-12

Vår präst Marianne Molin är på plats i Västerkyrkan och den som vill kan komma för att be, tända ljus eller samtala en stund.

Välkommen!