Öppen kyrka onsdagar kl. 9-12

Från och med onsdag 29 april kommer Västerkyrkan att vara öppen på onsdagar kl. 9-12 och vår präst Marianne Molin kommer att vara på plats. Tanken är att hålla kyrkan öppen och att den som vill kan komma för att be, tända ljus eller samtala en stund.

Söndagsbönen är inställd fr.o.m 10 maj men onsdagar kan vara ett tillfälle att hålla bönen vid liv.

Välkommen!