Samtal i fastetid

En samtalsgrupp som möts digitalt vid fem tillfällen och ger möjlighet för samtal och reflektion.
På egen hand följer vi Esbjörn Hagbergs reflektioner och samtal med Jesus i boken På tal om livet. Tillsammans samtalar vi om de tankar som vi fått vid läsningen.
Onsdagar kl. 19.00, 24/2, 3/3, 17/3, 24/3, 7/4.
Välkommen att vara med!
Kontakta Marianne Molin för mer information och anmälan.
Telefon 0451 – 77 62 19

E-post: 
marianne.molin@svenskakyrkan.se

Andakt 7 februari kl. 17.00

Niels Peter Tastesen
Anette Larsson
Därefter Öppen kyrka kl. 17.15 -18.00 med tillfälle till enskild andakt, ljuständning och samtal.
Kollekt till verksamheten i Västerkyrkan

Andakt 31 januari kl. 10.00

Marianne Molin och Mattias Vad Jensen
Därefter Öppen kyrka kl. 10.15 -11.00 med tillfälle till enskild andakt, ljuständning och samtal.
Kollekt till EFS i sydsverige

Gudstjänster 24 januari

kl. 10.00 Förinspelad TV-gudstjänst från Hässleholms kyrka. Marianne Molin predikar

kl. 11.00 Ekumenisk gudstjänst från Pingstkyrkan. Förinspelad.
Marianne Molin leder gudstjänsten, Daniel Oscarsson predikar. Dessutom medverkar Klas Sturesson, Lasse Bjervås och Mattias Vad Jensen. ‘
Dagens kollekt går till Hässleholms kristna råd – swishnummer 123 113 73 63​.
Gudstjänsten sänds digitalt här, på Hässleholms församlings facebook eller på Hässleholms församlings hemsida.