Program

Välkommen till Västerkyrkan!

Aktuellt programblad finns i digital form här och i fysisk form att hämta i Västerkyrkan.

Vad som händer i Hässleholms Församling kan du se här.

En vecka i Västerkyrkan
Varje vecka träffas människor i flera olika sammanhang i Västerkyrkan. Här är några av de fasta verksamheterna:

Tisdag: Babysång, samtalsgrupp

Onsdag: Morgonbön kl. 9.30, Katekumenatet – vuxenväg till tro kl. 18.30 varannan vecka

Torsdag: Friluftskul för barn åk 2-4, Vuxenkör kl. 18.30, Gudstjänstförberedande träff kl. 17.30

Söndag: Gudstjänst med söndagsskola för barn fr 3 år