Samtal i fastetid

En samtalsgrupp som möts digitalt vid fem tillfällen och ger möjlighet för samtal och reflektion.
På egen hand följer vi Esbjörn Hagbergs reflektioner och samtal med Jesus i boken På tal om livet. Tillsammans samtalar vi om de tankar som vi fått vid läsningen.
Onsdagar kl. 19.00, 24/2, 3/3, 17/3, 24/3, 7/4.
Välkommen att vara med!
Kontakta Marianne Molin för mer information och anmälan.
Telefon 0451 – 77 62 19

E-post: 
marianne.molin@svenskakyrkan.se