Sommarkväll i Västerkyrkan 30 juni kl. 19.00

Östra Göinge Jazz
Jazzmusik för kyrkorummet med Loffe Sturesson, Lars Dahlberg, Lars-Åke Martinsson och Jörgen Bengtsson
Gästsolist: Vincent Nilsson
Servering