Sommarkväll i Västerkyrkan 8 augusti kl. 19.00

Jag har sett Herren
Bibelns berättelser och kyrkans sånger i ljuset av uppståndelsen med Maria och Christian Sturesson
Servering