Sommarkväll i Västerkyrkan 9 juli kl. 19.00

Gammalt och nytt i Etiopen

Stefan Svensson visar bilder och berättar från en resa.