Sommarkvällar i Västerkyrkan

Välkommen till 4 sommarkvällar i Västerkyrkan!

Varannan torsdag kl 19.00 under sommaren med start den 28/6

28/6 kl 19.00 ”En svensk journalist i Afrika”

Sveriges Radios Afrikakorrespondent Samuel Larsson berättar om sitt arbete.

Servering

12/7 kl 19.00 ”Vågor ska bära dig”

Vokalgruppen Conalma bjuder på en mix av profana, sakrala, klassiska och nya sånger.

Servering

26/7 kl 19.00 ”Himmel och helvete – på vandring i Nepal när katastrofen slog till”

Sara och Bengt Olsson berättar och visar bilder.

Servering

9/8 kl 19.00 ”Lina och Britt – radikala kvinnor med allvar och barnasinne”

Gunnel Andersson berättar om Lina Sandell och Britt G Hallqvist. 

Servering