Tacksägelsegudstjänst 10 oktober kl. 17.00

Marianne Molin, Anette Larsson
Västerkyrkans kör och barnen i Friluftskul medverkar
Försäljning  av skördealster som smyckat kyrkan under ledning av Christer Caesar.