Tacksägelsegudstjänst 11 oktober kl. 17.00

Marianne Molin
Västerkyrkans kör
Anette Larsson
Kollekt till EFS Mission
Försäljning av skördealster