Tacksägelsegudstjänst 13 oktober kl. 17.00

Marianne Molin, präst
Västerkyrkans kör
Kollekt till EFS Mission
Efter gudstjänsten auktion på skördealster. Christer Caesar