Tacksägelsegudstjänst 14 oktober kl. 17.00

Niel Peter Tastesen, präst
Sång av kör från Flensburg, Tyskland
Efter gudstjänsten blir det auktion på olika skördealster som skänkts till gudstjänsten. Behållningen går till EFS mission. Frukt, bröd, blommar och grönsaker till utsmyckning och auktion tas tacksamt emot. Kan lämnas innan gudstjänsten kl. 16-16.45.