Månadsarkiv: mars 2020

14 inlägg

Högmässa 5 april kl. 10.00

Niels Peter Tastesen, präst
Söndagsskola

Under rådande epidemi så delas endast brödet ut vid nattvarden.

Kyrkkaffe

Just nu serveras inget kyrkkaffe i samband med gudstjänsterna pga Coronaviruset.