Månadsarkiv: oktober 2020

8 inlägg

Högmässa 25 oktober kl. 10.00

Marianne Molin och Mattias Vad Jensen medverkar.
Söndagsskola

Efter gudstjänsten blir det samtalspromenad. Eftersom vi inte möts till kyrkkaffe och predikosamtal
som vanligt kommer det att finnas möjlighet till en gemensam promenad efter gudstjänsterna 25/10 och
22/11. Vi slår följe och samtalar om sådant som rör livet just nu och delar tro och gemenskap. Väl mött!

Presentation av Vuxenväg till tro 22 oktober kl. 17.30

Presentation och introduktion av katekumenatet – Vuxenväg till tro.

Tider som bryter invanda mönster och vanor ger också möjligheter för nya spår att bli synliga. Det man saknar är det som är viktigt för en. Att vara kyrka är att mötas till gemenskap och samtal. I höst prövar vi några fler sätt att göra detta. I promenadform och samtal.

Det händer något när vi samtalar med varandra. Att få pröva en tanke, att få ta del av ett annat perspektiv och att få sätta ord på sina funderingar – det mår vi gott av som människor. Det gäller även samtal om tro och liv.

Vill du slå följe och vandra en bit tillsammans på trons väg?

Katekumenatet är ett sätt att dela med sig av både erfarenheter och frågor. I samtal och gudstjänstgemenskap fördjupar vi oss i trons liv. Samtalen utgår från deltagarnas egna frågor och livserfarenheter som får möta Bibelns berättelser, kristen tradition och kyrkans liv.

Stiger du in i kyrkan på nytt? Eller för första gången? Eller känner du dig redan hemma där? I detta sammanhang möts vi med nyfikenhet

– Vill du fördjupa din tro och låta den växa?

– Är du nyfiken på tro och kyrka?

– Vill du dela samtal och gudstjänstgemenskap?

– Tveka inte utan ta kontakt så får du veta mer.

Marianne Molin