Månadsarkiv: augusti 2021

9 inlägg

Gudstjänst 5 september kl. 9.30

GUDSTJÄNST PÅ KYRKBACKEN (vid regn inomhus)
Niels Peter Tastesen och Ingrid Gunnarsson medverkar.
Söndagsskola
Kollekt till EFS i sydsverige

Högmässa 29 augusti kl. 10.00

Högmässa i kyrksalen
Diakonins dag – kollekt till diakoniverksamheten
Marianne Molin, Jenny Magnusson och Anette Larsson medverkar.

Tag gärna med egen fika!

Kyrkornas dag 22 augusti kl. 11.00

Välkommen att fira ekumenisk gudstänst i hembygdsparken!

Marianne Molin predikar och Gospel stompers medverkar med musik.

Vid regn firas gudstjänsten i Hässleholms kyrka.
Arr. Hässleholms kristna råd