Andakt 21 mars kl. 10.00

Niels Peter Tastesen och Ingrid Gunnarsson
Därefter Öppen kyrka kl. 10.15 -11.00 med tillfälle till enskild andakt, ljuständning och samtal.
Kollekt till EFS Syd