Andakt 28 mars kl. 10.00

Therese Knutsson och Anette Larsson

kl. 10.15-11.00 är kyrkan öppen för bön och ljuständning.