Andakt 7 mars kl. 10.00

Marianne Molin och Anette Larsson
Därefter Öppen kyrka kl. 10.15 -11.00 med tillfälle till enskild andakt, ljuständning
och samtal.
Kollekt till verksamheten i Västerkyrkan

Kl. 11.00 är det digitalt årsmöte för EFS missionsförening.