Årsmöte EFS Missionsförening 10 mars kl. 15.00

Årsmöte för medlemmar i EFS Missionsförening.

Andakt av Karin Mårtensson

Välkomna!