Gudstjänst 14 mars kl. 10.00

Livesänd gudstjänst med Marianne Molin och Anette Larsson
Kollekt till verksamheten i Västerkyrkan

Gudstjänsten sänds på Hässleholm församlings webbplats.