Gudstjänst 22 april kl. 10.00

Inge Wahlquist
Erik Abrahamsson, trombon

Kollekt till EFS i sydsverige

Söndagsskola
Kyrkkaffe. Predikosamtal