Gudstjänst 5 september kl. 9.30

GUDSTJÄNST PÅ KYRKBACKEN (vid regn inomhus)
Niels Peter Tastesen och Ingrid Gunnarsson medverkar.
Söndagsskola
Kollekt till EFS i sydsverige