Gudstjänst 9 maj kl. 10.00

Marianne Molin och Mattias Vad Jensen
Gudstjänsten livesänds här.

Stiftskollekt till Killans bönegård