Gudstjänst på världsböndagen 5 mars

Förinspelad. Se församlingens hemsida
Medverkande från Västerkyrkan samt Emma Jansson.
Årets program från Vanuatu