Högmässa 29 augusti kl. 10.00

Högmässa i kyrksalen
Diakonins dag – kollekt till diakoniverksamheten
Marianne Molin, Jenny Magnusson och Anette Larsson medverkar.

Tag gärna med egen fika!