Kyrkornas dag i hembygdsparken 21 augusti kl. 11.00

Ekumenisk gudstjänst
Lars Bjervås, Gospel Stompers m fl medverkar.
Arr:: Hässleholms kristna råd