Livesända gudstjänster 22 november – 20 december

Då det på grund av Corona endast är tillåtet att vara åtta personer samtidigt i kyrkan, kommer en gudstjänst att livesändas varje söndag, 22 november till 20 december. Övriga gudstjänster blir korta andakter med efterföljande öppen kyrka för enskild bön och ljuständning.

GUDSTJÄNSTER SOM KOMMER ATT LIVESÄNDAS:

Söndag 22 november kl. 11:00, Hässleholms kyrka
Söndag 29 november kl. 14:00, Stoby kyrka
Söndag 6 december kl. 17:00, Västerkyrkan
Söndag 13 december kl. 17:00, Ljungdalakyrkan
Söndag 20 december kl. 10:00, Hästveda kyrka

Gudstjänsterna kommer att livesändas via Hässleholms församlings Facebook.

Man kan följa gudstjänsterna utan att ha ett eget Facebookkonto. Länken till gudstjänsten syns i Facebook först när gudstjänsten startar.

https://www.svenskakyrkan.se/hassleholm/livesanda-gudstjanster-22/11-20/12