Ljusmässa 4 februari kl. 17.00

Majken Wahlström, präst
Västerkyrkans kör medverkar