Mötesplats Kyrkorna i Hässleholm den 20-21 januari

Talare: Brita Hermansson, pastor i Equmeniakyrkan, riksevangelist och författare

Lördag 20 januari

kl 9.00 Lutherska Missionshuset, Kvinnofrukost ”Här är du nu – och vägen vidare” (begränsat antal platser!)

kl 16.00 New Life Church ”De vi ville bli – att sträcka sig framåt och vägen vidare”

kl 18.00 New Life Church ”Mellan raderna”

Söndag 21 januari

kl. 11.00 Hässleholms kyrka – Gudstjänst med nattvard ”Från trygghet till tillit – en resa i tro”