Om Västerkyrkan

Vision

Vår önskan och vision är att Västerkyrkan ska vara en plats där människor kan få en personlig relation till Jesus Kristus. Gudstjänsten är församlingens hjärta där Herren möter oss i ordet, sång, musik och i mässan.

Samarbete

Västerkyrkan är en stadsdelskyrka på Väster i Hässleholm. Kyrkan ägs av EFS Missionsförening i Hässleholm och verksamheten bedrivs i samarbete mellan EFS och Svenska kyrkan.

Kyrkan

Västerkyrkan invigdes den 28 augusti 1966. Sin nuvarande utformning fick kyrkan efter en omfattande om- och tillbyggnad, innefattande bl.a. handikappanpassning och ändamålsenliga arbetslokaler. Den delen invigdes den 9 september 2001.
Den ursprungliga byggnaden ritades av arkitekt Ingvar Eknor, Örkelljunga. Byggmästare var Carl Sjöberg, Broby. Tillbyggnaden ritades av arkitekt Torsten Thuresson, Tormestorp och entreprenör var Göinge Bygg AB. Klockstapeln, som även den ritats av arkitekt Eknor, invigdes den 20 februari 1971. Virket skänktes av missionsvänner i Änglarp. Klockan tillverkades vid M&E Ohlsson i Ystad.

Utsmyckningar >