Utsmyckningar

Utsmyckningar i Västerkyrkan

Kyrksalen 
Altartavlan i mosaik, symboliserande Treenigheten, har utförts av konstnären Yngve Nilsson, Osby. Han har även gjort det utvändiga konstverket på gaveln mot Vankivavägen.

Inredningen har ritats av Ingvar Eknor, kyrksilvret av silversmed Viven Nilsson, Lund.

De båda målningarna på vänstra väggen är gjorda av konstnären Hans Larsson, Malmö.

Processionskorset kommer från Etiopien.

Den sjuarmade ljusstaken är en gåva från Hässleholms kommun. Orgeln har inköpts av Hässleholms församling.

Västerkyrkan har sparsamt med kyrkliga textilier. Antependium och stola i vitt, vävda av Hemslöjden i Malmö, skänktes tidigt till kyrkan. Nu finns också antependium och stola i grönt och lila. Dessa har vävts av Wiveca Wohnsen.

 

ÖVRIGT
Sakristian:
Här finns en akvarell föreställande Jungfru Maria,
målad av Elsa Bengtsson.

Väggen vid sakristian:
En vävnad kallad ”Min trädgård; I örtagård”
av textilkonstnärinnan Siri Persson, Ballingslöv.

Foajén:
Ett konstverk av Brita Nilsson, Alstad, som visar
olika symboler för den treenige Guden.

Storstugan:
En målning av L.Kofia föreställande Emmausvandringen.

Lillstugan:
Yngve Nilssons målning ”Den förlorade sonens återkomst”, en gåva till Västerkyrkans ungdomsgård.

Expeditionen:
Målning, ett naturmotiv av Gustav Askman.

Barnstugan:
En målning, ”Den gode herden”.