Onsdagsträffen 24 januari kl. 14.00

Naturbilder
Inge Hallabro visar pärlor ur sitt arkiv.
Eftermiddagskaffe